PE Film Manufacturer Packing Labeling Machine OPP Film Manufacturer Sealing and Packing Machine Anti-Strip Label
PP Film Manufacturer PVC Shrink Film
Shoe Cover Manufacturer
Shoe Cover
Industry Safe Products
Shoe Cover Manufacturer OPP Film Manufacturer
Anti-Strip Label PE Film Manufacturer
Industry Safe Products Sealing and Packing Machine
Packing Shrink Membrane Shoe Cover PVC Shrink Film Packing Labeling Machine
E-mail: fulijou@bizmail.com.tw Address: No.396, Sec. 2, Zhongshan Rd., Zhonghe City, Taipei County 235, Taiwan (R.O.C.)
TEL: 02-82213455 FAX:02-82215425

sitemap Sealing machines Shrink packing machines

Sitemap OPP Film Manufacturer PP Film Manufacturer